Rijkswaterstaat (RWS)

Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Rijkswaterstaat schakelde Contactum in voor de factsheets van een aantal projecten voor de innovatieprogramma’s WINN en Wegen Naar de Toekomst.

In opdracht van de projectgroep van de Stuurgroep Systems Engineering schreven we een lessons learned-document wat betreft de ervaringen met het proces van Verificatie en Validatie. Hiervoor namen we interviews af van meer dan 20 personen, werkzaam bij opdrachtgevers en -nemers. Alle informatie werd samengevat in een overzichtelijk en leesbaar document.


Ook gaven we redactionele ondersteuning bij de totstandkoming van de Leidraad RAMS. RAMS is een acroniem van Reliability, Availability, Maintainability en Safety (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid). RAMS-eisen verwoorden de prestaties die een infrastructureel netwerk kenmerken. De veelal technische teksten met weinig onderlinge samenhang wisten we om te buigen naar een doorlopend en gebruiksvriendelijk geheel.