RIBW Nijmegen en Rivierenland: scenario-sessies toekomst

Als voorbereiding op de toekomst met de Wmo ontwikkelden we samen met de Raad van Bestuur een aantal scenario’s.

Deze scenario’s werden voorgelegd aan medewerkers en cliënten van de organisatie. De vraag was om deze scenario's actief uit te werken tijdens diverse sessies. Samen met de Raad van Bestuur werd bekeken welke lessen en ideeën toe zijn te passen in de toekomst van morgen.

Contactum werkte eerder in scenariotrajecten. Eerst werd met de Raad van Bestuur het concept verder uitgewerkt. We waren bij alle bijeenkomsten aanwezig en zorgden ervoor dat de inhoudelijke sessieverslagen binnen 24 uur online stonden op een speciaal ingerichte LinkRoom-website.

Zo bleven de scenario's binnen de aandacht van medewerkers en management. De volgende groep kon de kennis en ideeën van eerdere groepen meenemen in het proces. Ofwel, optimaal gebruik van alle kennis in de organisatie. Daarnaast ontwikkelde Contactum het idee voor een informatiefilm begeleidde de productie ervan.

Het budget was beperkt, maar door intensieve samenwerking met de mensen en cliënten van RIBW was dit geen enkel obstakel voor een inspirerend programma!

 
video-ribw