Duurzaamheidsjaarverslag ENGIE

Contactum schreef mee aan het Duurzaamheids­jaarverslag van ENGIE, een van de grootste technische dienstverleners in Nederland.

Duurzaamheid als bedrijfspijler

ENGIE beschouwt duurzaamheid als een van haar bedrijfspijlers. Het online Duurzaamheidsjaarverslag geeft inzicht in de projecten en initiatieven die lopen in het kader van duurzaamheid met betrekking tot de markt, milieu, de medewerkers en maatschappij.

Totstandkoming Duurzaamheidsjaarverslag

Beyke Goris van Contactum deed voor het segment Markt de interviews met marktpartijen en de bureauredactie. Het segment kent een waaier aan thema's: apps voor het minderen van energieverbruik van klanten in de industrie, de totstandkoming van een installatie voor biomassavergisting, duurzame circulaire verlichting op Schiphol, energieopwekkings- en distributie installatie (EOD) in Leidsche Rijn...

Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

 
ENGIE Duurzaamheidsverslag 2015