RIBW Alliantie

De 22 RIBW-instellingen in het land zorgen voor opvang en begeleiding van mensen met problemen op psychisch en psychiatrisch vlak. De koepel van de RIBW's is de Alliantie.