Ogos

OGOS is een samenwerkingsverband van acht opdrachtgevende partijen, die gezamenlijke belangen hebben bij de verdergaande professionalisering van staalconservering.