Transumo Footprint

Transumo is een initiatief van de overheid ter stimulering en implementatie van onderzoek naar duurzame mobiliteit in Nederland.
Contactum ontwikkelde samen met webtoolspecialist Cerium de kennisportaal voor Mobiliteit en Transport (KMT). Deze is in september 2012 bij wijze van proef van start gegaan, met een beperkt aantal deelnemende kennisinstellingen. Initiatiefnemer is de Afdeling Verkeer en Vervoer van de ingenieursvereniging KIVI NIRIA en Transumo Footprint.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt het initiatief en verschillende kennisinstellingen zijn vanaf het begin betrokken geweest. Op dit moment biedt de KMT via de Kennisgids toegang tot de gepubliceerde kennis van:

·         CROW
·         CURNET
·         Fietsberaad
·         Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
·         Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KPVV)
·         Planbureau voor de Leefomgeving
·         Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)
·         Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)|
·         TNO
·         Transumo De lijst deelnemende organisaties wordt, bij een succes vol vervolg op de proeffase van de KMT in de toekomst, verder uitgebreid.