CB-NL: PR/Communicatie, website en nieuwsbrief

Ontwikkelaar nieuwe website in 2014. Digitale nieuwsbrief: content, opmaak en verzending. Videoproducties en contact met vakpers en verslaglegging bijeenkomsten

CB-NL: een logisch verhaal

Om BIM beter te kunnen benutten, zijn eenduidige definities nodig. Deze definities (van objecten, ruimtes en kenmerken) komen te staan in de CB-NL, de Conceptenbibliotheek van de gebouwde omgeving. Deze semantische bibliotheek gaat de bouwsector op taalniveau helpen de miscommunicatie vanwege verschillende beschrijvingen uit te bannen.

CB-NL: een abstract verhaal

Opzet en werking van CB-NL is een behoorlijk abstract verhaal. Vanwege onze BIM-kennis zijn we gevraagd de communicatie en PR rond dit initiatief te verzorgen. Dit doen we sinds de start in 2013. Onze activiteiten:

  • Advies, conceptontwikkeling, aansturen bouw en ontwerp www.cb-nl.nl
  • Schrijven alle webcontent, op basis van bureauredactie en interviews met sleutelpersonen binnen CB-NL en uit de bouwpraktijk.
  • Online communicatie: verslagen en videoproducties van CB-NL-bijeenkomsten, zie www.cb-nl.nl
  • Contacten onderhouden met vakpers


 
cb-nl