Congresverslagen

Voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten verzorgen wij met regelmaat congresverslagen en coör­dinatie van verslaglegging door meerdere tekst­schrijvers.

Zorgthema's

Het betreft met name verslaglegging over zorggerelateerde onderwerpen (Wmo, ggz). Een onderwerp waar de VNG regelmatig bijeenkomsten over organiseert.

De meest recente opdracht was de Studiedag voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (september 2015).
 
vng