Gekker mag het niet worden!

Hoe is het om te leven met een psychische aandoening? Deze website laat mensen en hun naasten zelf aan het woord. Procesmanagement en uitvoering van A tot Z.
Deze website is bedoeld voor herkenning en erkenning van de vele uitdagingen die mensen met psychiatrische problematiek moeten aangaan. De kern van de website wordt gevormd door persoonlijke verhalen en tips van medewerkers, cliënten en hun naasten.

Wat deden wij?

Contactum begeleidde het ontwikkelingsproces van de site, vanaf het prille begin tot en met de webteksten. In samenwerking met de Cliëntenraad maakten we het webconcept en schreven we het functioneel ontwerp. Ook wat betreft de bouw en het ontwerp waren we het aanspreekpunt van de opdrachtgever, RIBW Brabant. Bovendien verzorgden we alle interviews met cliënten, hun naasten en medewerkers.

Waarom deze site?

RIBW Brabant vindt dat de cliënten een aparte doelgroep zijn die met een eigen website moeten worden bediend. Er is nu ruimte voor een eigen tone of voice en een cliëntgerichte benadering. Op de corporate site kan RIWB Brabant zich nu goed richten op de stakeholders en opdrachtgevers van de organisatie.
 
gekkermaghetnietworden-tablet