Kennisstrategie voor NRO kennisplatform

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

Kennisplatform NRO

Dat doet het orgaan door onderwijsonderzoek te coördineren/financieren, en door de verbinding praktijk-onderzoek te verbeteren. Het ontsluiten van kennis langs digitale weg is een van de onderwerpen die het NRO belangrijk vindt. Contactum adviseert het NRO over dit onderwerp en draagt bij aan de ontwikkeling van een kennisplatform.

Projectendatabase

We adviseren en begeleiden NRO bij de ontwikkeling van een nieuw, online platform. Hierin kan de NRO haar projecten beheren en observeren. Een gedeelte van deze informatie zal online worden getoond.

 
tablet-nro