Infographic-poster RIBW Alliantie

Voor RIBW Alliantie hebben we een vouwfolder ontwikkeld. Of een poster...het is maar net hoe je ernaar kijkt.

Infographic voor leden

Speciaal voor de leden van de RIBW Alliantie hebben wij een infographic ontwikkeld, in papieren en digitale versie. De infographic wordt gebruikt om gemeenten en andere zorgpartners beter te informeren over het werk van RIBW's, zorgorganisaties voor maatschappelijke ggz.

In een heldere infographic en informatieblokjes krijgt men inzicht: in de mensen waarom het gaat, in welke ondersteuning er wordt geboden en wat deze oplevert voor de samenleving. Ook de uitgangspunten en positie in de keten komen aan bod. Voor iedereen die wil weten waar RIBW's zich allemaal mee bezighouden!


Wat heeft Contactum gedaan?

Contactum heeft samen met de Alliantie de behoeften bij leden gepeild. De infographic is daar een eerste vrucht van. We begeleidden ontwerp en productie, die in samenwerking met bureau Kompaan uit Apeldoorn werden uitgevoerd.

 
HoeWerktHet_Binnen