Connekt: CO2 searchEngine

Voor het programma Lean & Green van Connekt heeft Contactum een flinke bijdrage geleverd bij de realisatie van de website www.co2searchengine.nl

Wat is Lean & Green?

Voor het programma Lean & Green van Connekt heeft Contactum een flinke bijdrage geleverd bij de realisatie van de website www.co2searchengine.nl

Een van de speerpunten bij het programma Lean & Green is dat haar partners (transporteurs en organisaties met veel transport) maatregelen nemen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Inmiddels zijn er honderden maatregelen ontwikkeld. De partners kunnen nu van elkaar zien wie welke maatregelen neemt, waarom en wat het effect is. Niet elke maatregel werkt hetzelfde. Onderlinge samenhang speelt een belangrijke rol.


Website Lean & Green

Wij hebben bij deze opdracht zorg gedragen voor de ontwikkeling van het concept, het functioneel ontwerp en de actieplanning.
Bij deze site heeft de achterkant (het gedeelte voor de beheerders) een grote rol gespeeld. Het ordenen en ontsluiten van de informatie was geen vanzelfsprekendheid, maar is dat nu wel geworden.


Publicaties

Voor Connekt verzorgden we een hele publicatiereeks over uiteenlopende mobiliteitsthema’s.
Inmiddels weten we ook (bijna) alles van de beperking van CO2-uitstoot door de ontwikkeling van de CO2 search engine: een website waarop bedrijven maatregelen kunnen vinden die anderen toepassen, binnen én buiten hun eigen sector. Ofwel: online kennisdeling. Zonder uitstoot.

 
co2searchengine_afbeelding