Website RIBW Alliantie

Het was tijd voor een nieuwe website voor RIBW Alliantie. Deze nieuwe site is onderdeel van de vernieuwing die de communicatie van de Alliantie doormaakt.

Nieuwe website voor RIBW Alliantie

De vernieuwde website heeft als doel om leden en publiek te informeren over de werkzaamheden van de RIBW Alliantie. De website is nadrukkelijk bedoeld om een breder publiek te informeren. Uit eerdere analyses blijkt dat er grote vraag is naar informatie over RIBW's. We zien een sterk gegroeide interesse bij cliënten, familie en vrienden. Daarnaast is er een duidelijke informatiebehoefte van gemeentelijke instellingen en andere instanties. Leden (RIBW's in het land) en medewerkers van leden worden geïnformeerd via een intranet.

Wat heeft Contactum gedaan?

De website is door Contactum geproduceerd. Wij hebben het ontwerp (uitgevoerd door bureau Kompaan uit Apeldoorn) en bouwproces (door Cerium uit Den Haag) begeleid. Ook de teksten zijn door ons samengesteld. De website is turn-key opgeleverd aan RIBW Alliantie.

 
ribwalliantie-website