Procesondersteuning Erasmus+

Het subsidieprogramma voor onderwijs Erasmus+ wordt in elk EU-land uitgevoerd door agentschappen. De meetings van de directeuren ondersteunden we met Engelse verslaglegging in woord en beeld.
Het Erasmus+-agentschap in Den Haag schakelde ons in voor procesondersteuning van de meeting in Zaanstad. We zetten hiervoor ons digitale interactieve platform LinkRoom in.

Online congres

Tijdens de tweedaagse meeting zorgde Beyke Goris voor de - volledig Engelstalige - input voor dit besloten platform. Ze blogde over elk programma-onderdeel en plaatste steeds nieuwe versies online van documenten waarover werd gediscussieerd. Ook maakte ze met een filmteam een interviewvideo met diverse directeuren. Foto's van deelnemers kwamen via haar online. 

Zo vormde het LinkRoom-platform de onderlegger van het besluitvormingsproces: voor alle deelnemers zichtbaar en traceerbaar, met de diverse stappen duidelijk vastgelegd.

Internationaal vervolg

De directeuren van de nationale agentschappen waren zo enthousiast over het gebruik van LinkRoom en de procesondersteuning, dat we ook de verslaglegging verzorgden van de meeting erna, die in Praag plaatsvond.
 
erasmusplus-tablet