Website Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg

We zijn trots op ons laatste webproduct: de website van het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) Tilburg is recent live gegaan.

Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg

De vier zorgorganisaties achter het MSS zijn GGZ Breburg, RIBW Brabant, Novadic-Kentron en Thebe Begeleiding. De ondersteuning die het MSS biedt heeft duidelijke doelen: terugkeer in de wijk, rehabilitatie en zorgen dat mensen stappen zetten op de zogeheten participatieladder. Snelle, laagdrempelige ondersteuning, zonder wachttijden of indicatie.

Het MSS Tilburg is al langer actief binnen de gemeente Tilburg, maar is nu ook online te raadplegen. De website biedt zowel informatie voor burgers als voor professionals. Ook staan er ervaringsverhalen vermeld, zodat snel duidelijk wordt wat het MSS Tilburg voor iemand kan betekenen.

Wat hebben wij gedaan?

Contactum verzorgde de hele projectbegeleiding en -uitvoering: van eerste gesprekken over concept tot inhoud en livegang van de site. Voor het website-ontwerp en de huisstijl vroegen we Mensonides Design. Een belangrijke eis was dat de website goed te onderscheiden was van de vier organisaties erachter. De website is zo opgezet dat snel duidelijk is dat mensen met een breed scala aan problemen bij MSS Tilburg terecht kunnen. 

De contactpersonen van het steunsysteem in Tilburg staan op de site vermeld, met hun specifieke expertise. Dit verlaagt de drempel en zorgt ervoor dat mensen contact durven maken: ze weten dat ze meteen de juiste persoon te pakken hebben.

Er is op deze website veel aandacht besteed aan de vindbaarheid (SEO). We hebben de pagina's zo ingericht dat ze allemaal goed zijn te vinden. 
 
mss-tablet